Basistafel

De basistafel is uitermate geschikt om te gebruiken als puzzeltafel. Op de witte gladde bodem van de tafel maakt u uw legpuzzel of speelt u uw bordspel. Als het eten geserveerd wordt legt u uw tafel eenvoudig dicht met bijgeleverde dekpanelen. Zo hoeft u nooit meer uw legpuzzel op te ruimen. U kunt hem gewoon rustig laten liggen. Deze basistafel is uit te breiden met een, aan 2 zijden bekleed met fluweel, bodempaneel. Dit vergroot het puzzel- en speelplezier enorm. In de buitenkant van de tafel is een mooi accessoire-profiel ingewerkt. Hier zijn luxe accessoires in te haken, zoals bijvoorbeeld een verlengblad of een wijnglashouder. Kijk voor alle andere mogelijkheden bij de “accessoires”. Het aluminium accessoire-profiel is tegen een meerprijs te leveren in het zwart.
De netjes passende dekpanelen zijn handig uit te nemen met de houten duwstift.
De tafel is ook te leveren met Phillips Hue ledverlichting. Dan kunt u de kleur van het licht middels een app op uw mobile telefoon bedienen.
Even wat gegevens:

The basic table is extremely suitable for use as a puzzle table. You can make your jigsaw puzzle or play your board game on the white smooth bottom of the table. When the food is served, simply close your table with the supplied cover panels. So you never have to clean up your jigsaw puzzle again. You can just leave it in the table. This basic table can be expanded with a bottom panel covered on 2 sides with velvet. This greatly increases the puzzle and playing pleasure. A beautiful accessory profile has been incorporated into the outside of the table. Luxurious accessories can be hooked in here, such as an extension leaf or a wine glass holder. Look for all other possibilities at the “accessories”. The aluminum accessory profile can be supplied in black at an additional cost.
The neatly fitting cover panels are easy to remove with the wooden push pin.
The table is also available with Phillips Hue LED lighting. Then you can control the color of the light via an app on your mobile phone.
Just some data:

-De basistafel wordt geleverd in een kleur naar keuze.
-De tafels zijn 785 mm hoog. (onderkant tafelblad 685)
-De tafelregels zijn 120mm breed en 100mm hoog.
-De poten zijn 100x100mm. (voor een meerprijs zijn robuuste poten, sierpoten of robuuste sierpoten mogelijk)
-De ruimte tussen de bodem en de dekpanelen is 63mm. Als u een bekleed bodempaneel gebruikt is de tussenruimte 50mm hoog.
-De breedte en lengte maten binnenwerks zijn de buitenwerkse maten -280mm.
-We kunnen een bijpassend kastje maken om de accessoires op te bergen.
-De tafels zijn maatwerk en daarom is alles mogelijk. Breder, hoger, langer.
-Een basistafel, afgewerkt in een kleur naar keuze en met een maat van 1600x1000mm verkrijgbaar voor € 1900,- incl. btw
– De basistafel is zonder fluweel op de bodem.

-The basic table comes in a color of your choice.
-The tables are 785 mm high. (bottom table top 685)
-The table rules are 120mm wide and 100mm high.
-The legs are 100x100mm. (for an additional charge, robust legs, decorative legs or robust decorative legs are possible)
-The space between the bottom and the cover panels is 63mm. If you use a lined bottom panel, the gap is 50mm high.
-The width and length dimensions inside are the outside dimensions -280mm.
-We can make a matching cabinet to store the accessories.
-The tables are custom made and therefore everything is possible. Wider, higher, longer.
-A basic table, finished in a color of your choice and with a size of 1600x1000mm available for € 1900,- incl. VAT
– The basic table is without velvet on the bottom.

Basistafel 1600x1000mm geheel geopend.
Basistafel 1600x1000mm geheel geopend. De basistafel wordt geleverd zonder fluweel op de bodem.
Basistafel 1600x1000mm, houtkleur Castle Brown, half geopend.
Basistafel in een kleur naar keuze, half geopend.
Basistafel 1600x1000mm gesloten.
Basistafel af te sluiten met 2 of 3 dekpanelen.